اسم وبلاگ رو گذاشتم نفس پس باید یه مطلب مرتبط هم بنویسم اونم اینه:
 نفس خیلی مهمه تو زندکی آدم چرا خب معلومه چون اولین نعمتی ه که بعد از تولد(البته با کتک:) به انسان داده میشه و آخرین نعمتی هم هست که گرفته میشه... درسته وقتی نفس نباشه ما هم نیستیم دیگه نه ؟
خب بیاید بیشتر در مورد نفس صحبت کنیم
نفس کشیدن به ظاهر تحت کنترل ماست ولی من میگم نیست... به این دلیل که شما نمی تونید حتی ازش استفاده نکنید و هیچ کس نمی تونه نفسش رو برا همیشه نگه داره .. نفست زیاده ؟ شناگری ؟ ۵ دقیقه زیر آب ؟ ۱۰ دقیقه ؟ یک ساعت..؟ بعدش چی ؟ بالاخره مجبوری نفسی تازه کنی خب پس نفس در کنترل کامل ما نیست فقط دسترسی محدودی داریم چطور ازش استفاده کنیم
مگه از نفس هم میشه استفاده کرد ؟ بعله که میشه اتفاقا خیلی هم لازم ه استفاده ازش
وقتی یه بوی خوب میاد با حس خوب اون بو رو استشمام می کنی... وقتی میری تو طبیعت و نفس عمیق می کشی .. وقتی عصبانی هستی و یه نفس از رو عصبانیت می کشی و حالت رو بدتر می کنه ... وقتی ازروی آرامش یه نفس می کشی و  حس خوبی بهت میده
بعله میشه نفس رو کنترل کرد و ازش استفاده هم کرد نمونه ساده ش اینکه وقتی عصبانی هستی.. وقتی خسته ای.. وقتی حوصله نداری .. هر موقع خواستی به خودت توجه کنی.. با خودت تمرکز کن: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نفس عمیق داخل و ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نفس بیرون ... اگه این نفس ازرو آرامش باشه قدرتی بهت میده که حد نداره...

خب این نفس از کجا اومده ؟ از صاحب نفس گرفتیمش دیگه اونی که زندگی می بخشه و عشق رو نثار مخلوقاتش می کنه (در مورد عشق صحبت می کنیم بعدا!)