خب تو این صفحه قراره در باره خودم بنویسم ولی من نمیخوام در مورد خودم بنویسم چون مخاطب وبلاگ شماهایید خب پس خیلی سرتون رو درد نمی آرم و میگم:
یکی که به ادبیات علاقه داره و تازه شروع کرده به نوشتن